Meniu

Kainos
I VARIANTAS
Be statybos leidimo
II VARIANTAS
Su statybos leidimu
2000 EUR + PVM3500 EUR + PVM
Projekto etapaiKaina, EURProjekto etapaiKaina, EUR
Architektūrinė dalis- SA Bendroji dalis - BD
Konstrukcinė dalis - SKSklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis - SP
Architektūros dalis- SA
Konstrukcijų dalis - SK
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis - VN
Elektrotechnikos dalis - E
Papildomos paslaugosKaina, Eur
Topografinė nuotrauka250
Grunto tyrimai350
Statybos sąmata100
Projekto korekcijanuo 500
Autorinė projekto priežiūra (vienas susitikimas objekte)100

Terminai

Tipinis projektas be statybos leidimo 2-8 savaitės
Tipinis projektas su statybos leidimu 3-6 mėnesiai*
*Terminai tikslinami pagal konkretų projektą.

MOKĖJIMO TVARKA

Tipinis projektas be statybos leidimo:
I mokėjimas – 40 proc. (projektas pritaikomas Jūsų sklypui)
II mokėjimas – 60 proc. (atsiunčiamas projektas)

Tipinis projektas su statybos leidimu:
I mokėjimas – 30 proc. (avansinis mokėjimas)
II mokėjimas – 20 proc. (parengus SA ir SP dalis)
III mokėjimas – 30 proc. (parengus likusias projekto dalis: BD, SK, VN, E)
IV mokėjimas – 20 proc. (suderinus projektą ir gavus statybos leidimą)

Pastabos: užsakant projektus reikalingas žemės sklypo planas.

Projekto dalys
Bendroji dalis - BDSklypo plano dalis-SPArchitektūrinė dalis - SA
Projektavimo užduotis
Bendrieji rodikliai
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Priedai
Gaisrinės saugos sprendiniai
Energetinio efektyvumo vertinimas
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai:
• Sklypo dangų planas;
• Sklypo aukščių planas;
• Ašių nužymėjimo planas;
• Suvestinis inžinerinių tinklų planas.
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai:
• Pastato planai;
• Pastato planas su vėdinimo sistemomis;
• Pjūviai;
• Fasadai;
• Fasadų spalviniai sprendimai;
• Stogo, sienų, grindų detalės;
• Langų ir durų specifikacijos;
• Medžiagų kiekių žiniaraščiai.
Konstrukcinė dalis - SKLauko vandentiekio – nuotekų tinklų
dalis - VN
Lauko elektros tinklų dalis - E
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Brėžiniai:
• Polių planai;
• Rostverkų planas;
• Laikančių sienų planas;
• Perdangos konstrukcijų planas;
• Stogo konstrukcijų planas;
• Konstrukcijų pjūviai;
• Konstrukcinės detalės;
• Cokolio ir karnizo mazgai;
• Medžiagų kiekio žiniaraštis.
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Sąnaudų žiniaraštis
Brėžiniai:
• Sklypo planas su vandentiekio nuotekų tinklais;
• Pirmo aukšto planas su vandentiekio nuotekų tinklais;
• Hermetinė nuotekų surinkimo talpa
Aiškinamasis raštas
Techninės specifikacijos
Sąnaudų žiniaraštis
Brėžiniai:
•0,4 kV elektros kabelio paklojimo
planas;
•Elektros tiekimo schema.
Vizualizacijos